فایل کامل|دانلود طرح توجیهی: تولید لوله خرطومی و پلیکا و شیلنگ آب|

دانلود طرح توجیهی: تولید لوله خرطومی و پلیکا و شیلنگ آبدانلود طرح توجیهی: تولید لوله خرطومی و پلیکا و شیلنگ آب|30005741|tre35022070|
به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل دانلود طرح توجیهی: تولید لوله خرطومی و پلیکا و شیلنگ آبرا مشاهده می نمایید

دانلود طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی طرحبررسی ابعاد مختلف طرح (معرفی محصول مالی منابع انسانی فضا و ...)دارای فرمت pdf می باشد.مفصل و با تمام جزئیات بسیار کامل و مرتبمناسب برای شروع یک کسب و کارمناسب جهت ارائه به دانشگاه به عنوان پروژه درسینگارش طرح توجیهی یک طرح کسب و کار خوب باید مانند یک داستان، گویا و واضح باشد و باید اهداف کسب و کار را به صورت موجز و کامل بیان کرده و راه رسیدن به آنها را نیز مشخص نماید. به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذاران (دست‌اندرکاران کسب و کار) دقیقاً مفهوم را متوجه شده و خودشان نیز راغب به خواندن و درک دیگر بخش‌ها گردند.طرح توجیهی در واقع سندی آماده ارائه می باشد که در آن نحوه برآورد سود و زیان و سرمایه ثابت، سرمایه در گردش و نقطه سر به سر، بازدهی سرمایه، دوره برگشت سرمایه و ... بیان خواهد شد.

بخش اول : معرفي محصول .. 33 .. ( 1 نام و كد محصولات (آيسيك 3 11 2 شماره تعرفه گمركي . 51 3 شرايط واردات محصول ... 51 4 بررسي و ارائه استانداردهاي موجود در محصول ( ملي يا بين المللي ) 51 5 بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصول . 61 6 معرفي موارد مصرف و كاربرد ... 71 7 بررسي كالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول . 91 8 اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز ... 101 9 كشورهاي عمده توليدكننده و مصرف كننده محصول . 111 10 شرايط صادرات .. 12بخش دوم : بررسي وضعيت عرضه و تقاضا 142 1 بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد از آغاز برنامه سوم تاكنون .. 142 2 بررسي وضعيت طر حهاي جديد و طرح هاي توسعه در دست اجرا .. 2228 . 2 3 بررسي روند واردات محصول از آغاز برنام ه سوم تا سال 13852 4 بررسي روند مصرف از آغاز برنامه توسعه سوم تاكنون . 31بررسي روند صادرات محصول از آغاز برنامه توسعه سوم تا سال 13852 6 بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه توسعه چهارم 36بخش سوم : مطالعات فني و تكنولوژيكي ... 463 1 بررسي اجمالي تكنولوژي و روش هاي توليد و عرضه محصول در كشور 463 2 تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژي هاي مرسوم در فرايند توليد محصول .. 483 3 بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي به همراه برآورد حجم سرمايه ثابت .. 493 4 برآورد مواد اوليه عمده مورد نياز سالانه و منابع تامين آن .. 563 5 پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح . 583 6 وضعيت تأمين نيروي انساني و تعداد اشتغال ... 613 7 بررسي و تعيين ميزان آب، برق، سوخت، امكانات مخابراتي و ارتباطي ... 623 8 وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني ..... 653 9 تجزيه و تحليل و ارائه جمع بندي و پيشنهاد نهايي در مورد احداث واحدهاي جديد ... 66

مقدمهمطالعات امكان سنجي، مطالعات كارشناسي است كه قبل از اجراي طرح هاي سرمايه گذاري اقتصادي انجام مي گيرد. در اين مطالعات از نگاه بازار، فني و مالي و اقتصادي طرح مورد بررسي و آناليز قرار گرفته و نتايج حاصل از آن به عنوان مبنايي براي تصميم گيري سرمايه گذ اران مورد استفاده قرار مي گيرد.گزارش حاضر مطالعات امكان سنجي مقدما تي توليد لوله ها ي خرطوم ي ، پ ل يكا و انواع ش يلنگ ها مي باشد. اين مطالعات در قالب متدولوژي مطالعات امكان سنجي تهيه گرديده است و مطابق متدولوژي فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقيق معرفي شد ه و سپس بررسي هاي لازم روي بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فني در خصوص چگونگي توليد و امكانات سخت و نرم افزاري مورد نياز نيز شناسايي شده و در نهايت ظرفيت هاي اقتصادي و حجم سرمايه گذاري مورد نياز براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استف اده از آن سرمايه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند كليه اطلاعات مورد نياز را كسب و در جهت انجام سرمايه گذاري اقتصادي با ديد باز و مسير شفاف اقدام نمايند . اميد است اين مطالعات كمكي هرچند كوچك در راستاي توسعه صنعتي كشورمان بعمل بياورد .در صورتی که نیاز به جزئیات بیشتر و یا دریافت فهرست مطالب دارید از طریق بخش پشتیبانی و یا ایمیل فروشگاه با ما در ارتباط باشید.